تاریخ : 1398,دوشنبه 06 خرداد03:24
کد خبر : 313514 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

ایجاد سه رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه مازندران

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه مازندران خبر داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی اکبر باقری خلیلی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد سه رشته - گرایش در مقطع کارشناسی ارشد برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در دانشگاه مازندران خبر داد و بیان کرد: این شورا با ایجاد سه رشته - گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، روان شناسی ورزشی و شیمی پلیمر در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ موافقت کرده است.

باقری خلیلی در ادامه أخذ مجوز رشته‌های مذکور را به جامعه‌ دانشگاهی و به ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و شیمی، تبریک گفت.


کد خبرنگار : 38