تاریخ : 1398,یکشنبه 12 خرداد04:14
کد خبر : 314237 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

انتخابات شورای صنفی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار و پس از شمارش آرا علی عبدالمالکی به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه طبق شیوه‌نامه انتخابات شورای صنفی دانشجویان برگزار شد و پس از شمارش آرا، لیست اعضای شورای صنفی و کمیته‌ها اعلام شد.

براین اساس، علی عبدالمالکی به عنوان دبیر شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انتخاب شد.

اسامی سایر اعضای شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بدین شرح است: حدیت شیخی، کمیته تغذیه و نسترن جعفری، کمیته رفاهی - خدماتی (اینترنت) و زهرا زمانی، کمیته رفاهی - خدماتی (بوفه‌ها، کتابخانه و انتشارات) و نگار شهبازی، کمیته رفاهی - خدماتی (وام‌ها و سرویس) و مهدی نافعی، کمیته فرهنگی و هیمن سیدی، کمیته سرا‌های دانشجویی و مصطفی خلیلی، کمیته تربیت بدنی و علی امامی، کمیته دانشکده‌های اقماری و علی عبدالمالکی، کمیته آموزشی.


کد خبرنگار : 38