تاریخ : 1398,دوشنبه 20 خرداد19:08
کد خبر : 315200 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

پس از برگزاری انتخابات؛

اعلام نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

نتایج اولیه انتخابات اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی که از صبح امروز در هفدهمین همایش مدیران مسئول نشریات آغاز شده اعلام شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، نتایج اولیه انتخابات اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی که از صبح امروز در هفدهمین همایش مدیران مسئول نشریات آغاز شده اعلام شد.

بر اساس این گزارش، میلاد مفاخری با ۱۴۸ رای بیشترین آرا را کسب کرد و محمدرضا محمدی همراه با محمدعلی کامفیروزی هریک با 140 رای به دور دوم انتخابات راه یافتند. دور دوم انتخابات در حال برگزاری است.