تاریخ : 1398,یکشنبه 26 خرداد23:01
کد خبر : 315899 - سرویس خبری : صوت و فیلم

دعوت قالیباف از جوانان برای انتخابات مجلس

دعوت ویژه محمدباقر قالیباف از جوانان برای نامزد شدن در انتخابات مجلس: اگر وارد میدان نشوید در بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید.

خبرنامه دانشجویان ایران:


کد خبرنگار : 38