تاریخ : 1398,چهارشنبه 29 خرداد02:14
کد خبر : 316226 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه یزد برگزار می‌شود

دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت به همراه مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره دانشگاهی رویش ۳۰ خرداد در دانشگاه یزد برگزار می‌شود.

خبرنامه دانشجویان ایران:

جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه یزد برگزار می‌شود


کد خبرنگار : 38