تاریخ : 1398,پنجشنبه 30 خرداد05:35
کد خبر : 316407 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

چهار سال زندان برای دانشجوی ۱۹ ساله به خاطر پست وبلاگی

یک فعال رسانه‌ای در توئیتر از چهار سال زندان برای دانشجوی ۱۹ ساله به خاطر یک پست وبلاگی، خبر داد.

خبرنامه دانشجویان ایران:

چهار سال زندان برای دانشجوی ۱۹ ساله به خاطر پست وبلاگی


کد خبرنگار : 38