تاریخ : 1398,پنجشنبه 30 خرداد13:20
کد خبر : 316442 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

جدیدترین تصویر «مجری معروف»

«علی ضیا» با انتشار عکس زیر نوشت: من غمگین ترین مرد زمینم غم ابعاد پیچیده و گسترده ای دارد ای کاش عشق را زبان سخن بود.

خبرنامه دانشجویان ایران: