تاریخ : 1398,جمعه 14 تير15:00
کد خبر : 318390 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

آزمون سراسری سال ۹۸ در گروه علوم تجربی

آزمون سراسری سال ۹۸ با رقابت تعداد ۶۳۷ هزار و ۲۴۶ نفر در گروه علوم تجربی صبح جمعه ۱۴ تیر ماه ۹۸ برگزار شد.

خبرنامه دانشجویان ایران: