تاریخ : 1398,سه شنبه 18 تير19:23
کد خبر : 319027 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

ضرورت طراحی نقشه راه مشترک برای کشورهای عضو اکو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بنیاد علمی اکو باید نقشه راه جامعی طراحی کند تا کشورهای عضو این بنیاد پیشرفت های علمی اقتصادی خود را بر اساس برنامه های مشترک پیگیری کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از مهر، منصور غلامی ظهر سه شنبه در دومین روز از چهارمین نشست هیأت امنای بنیاد علمی اکو که در دانشگاه اصفهان د، حال برگزاری اتس، اظهار داشت: ایران اسلامی و کشورهای عضو اکو نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق مشترک در راستای رفع چالش‌های پیش رو هستند و این برنامه‌ها باید با در نظر گرفتن منافع اقتصادی مشترک باشد.

وی افزود: امروزه همه کشورهای منطقه داری مشکلات اقتصادی هستند و بر این اساس با در نظر گرفتن یک نقشه راه مشترک قادر همه این کشورهای غعضو اکو می توانند مشکلا خود در این زمینه را رفع کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی وفناوری کشورهای عضو اکو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی وفناوری کشورهای عضو اکو بیان داشت: بنیاد علمی اکو باید وارد حوزه‌های جدی‌تری مانند اجرای پروژه‌های مشترک، انتقال علم و فناوری، تبادل دانشمندان و دانشجویان میان کشورهای عضو شود تا در مسیر دنیای علوم جدید وارد شده و حتی این علوم را صادر کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت طراحی بنیاد نقشه راه جامع و مشترک میان کشورهای اکو در زمینه علوم و فناوری ابراز داشت: با توجه به ناامنی و بی ثباتی در دنیای کنونی، کشوهای همسایه می توانند با هم فکری و همکاری با یکدیگر از فعالیت های یکدیگر در زمیه های مختلف علمی در راستای پیشرفت کشورهایشان حمایت کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه امروزه شکاف میان کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه در جهان امروز رو به افزایش است فعالیت‌های مشترک منطقه‌ای و استفاده از تجارب سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بومی کردن آنها برای کشورهای منطقه ضرورتی است که بیش از گذشته محسوس است و باید عملیاتی شود.