تاریخ : 1398,سه شنبه 25 تير16:57
کد خبر : 320004 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

لازم است تا خانه سینه خیز بروند؟!

تا کجا می خواهند به خاطر یک اشتباهی که می شد مرتکب نشد و مرتکب شدند، سینه خیز بروند؟ آیا قرار بود آن همه امتیاز بدهیم و شش سال اقتصاد کشور را معطل نگه داریم که کاپ اخلاق بگیریم؟

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: "یکی زمین خورد، واسه این که ضایع نشه، تا دم در خونه شون سینه خیز رفت".

لابد همه شما، این طنز کوتاه را شنیده و برای دیگران تعریف کرده اید. اما بعید است کسی حتی تصورش را می کرد که روزگاری، وزیر خارجه و رئیس دولت ما بخواهند به نسخه غرور آمیز این طنز تلخ عمل کنند.

آقای ظریف دیروز در چهارمین سالگرد برجام گفت " اگر به چهار سال قبل بازگردیم، باز هم برجام را امضا می کنم". همزمان، آقای روحانی گفته است "در اجلاس شانگهای دو نفر از سران دنیا به من گفتند، شما در مسئله برجام، پیروز اخلاقی تاریخ هستید". لابد یادتان هست رئیس جمهور فرانسه هم به روحانی گفته بود در فکر اشتغال جوانان ایران است(!)

تا کجا می خواهند به خاطر یک اشتباهی که می شد مرتکب نشد و مرتکب شدند، سینه خیز بروند؟ آیا قرار بود آن همه امتیاز بدهیم و شش سال اقتصاد کشور را معطل نگه داریم که کاپ اخلاق بگیریم؟ این کاپ را کجای دنیا از روحانی و ظریف می خرند؟

اگر مراد این بود که همین حضرات خوش بین به شیطان بزرگ، تجربه مهمی کسب کرده اند و می خواهند به دنیا منتقل کنند که آمریکا رژیم ضد اخلاق و وفای به عهد، و غیر قابل اعتماد است، باز هم به هزینه اش می ارزید. اما ظریف می گوید اگر به چهار سال قبل بازگردیم، باز هم برجام را امضا می کنم.

می گویند همان که وقت زمین خوردن، تا خانه سینه خیز می رفت، هر جا هم پوست موز و خربزه می دید، می گفت: ای بابا... باز هم که باید بخورم زمین!

می دانید یک تفاوت مهم میان انسان ها چیست؟ این که برخی عزت نفس دارند اما مغرور نیستند. و برخی دیگر عزت نفس ندارند اما تا دلتان بخواهد، مغرورند. راحت باج می دهند و دیر، خطای خود را می پذیرند و اصلاح می کنند.

سینه خیز رفتن اگر برای تنبیه و تنبه فرد خطاکار باشد، حتما لازم است. اما به خاطر غرور و لجبازی، و به هزینه مردم، جور و جفایی مضاعف است. عزت ملی را نباید برای غرور و لجاجت شخصی شکست.


کد خبرنگار : 87