تاریخ : 1398,پنجشنبه 27 تير15:02
کد خبر : 320329 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

پژوهش ملی درباره وضعیت فرهنگی خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه‌های دولتی

پژوهش ملی وضعیت فرهنگی خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه‌های دولتی به همت دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت علوم منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خبرگزاری دانشجو، به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه‌های دانشجویان دختر در دانشگاه‌های دولتی ایران، طرحی پژوهشی است که سید حسین سراج زاده و کرم حبیب پور گتابی به سفارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هدایت و مدیریت دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۵  اجرا کرده اند.

متن حاضر گزیده‌ای از یافته‌ها و نتایج این طرح است که به انضمام بسته راهبرد‌های سیاستی – برگرفته از نتایج و نشست‌های تخصصی در خصوص گزارش نهایی طرح- تقدیم مخاطبان محترم می‌شود.

در نگارش گزارش پیش رو، سعی شده که ضمن ارائه تصویری کلی از فضای حاکم بر خوابگاه‌های دانشجویی دختران، ابتدا شرحی از اوضاع فرهنگی، اجتماعی و کالبدی خوابگاه‌های مورد مطالعه فراهم و سپس نمونه‌ای محصل از رویکرد سیاست گذارانه به مسئله در چارچوب تدوین بسته راهبرد‌های سیاستی و رهنمود‌های مطالعه محور علمی عرضه شود.