تاریخ : 1398,پنجشنبه 17 مرداد10:17
کد خبر : 323266 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

کمیسون‌های ۵ گانه در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

در نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل کمیسون های ۵ گانه تشکیلات، سیاسی، آموزش، فرهنگی و روابط عمومی برگزار گردید.

خبرنامه دانشجویان ایران:


کد خبرنگار : 87