تاریخ : 1398,پنجشنبه 24 مرداد06:23
کد خبر : 323954 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

استفاده دانشجویان از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد دارای 11 هزار آزمایشگاه و 147هزار تجهیزات آزمایشگاهی است که دانشجویان همه دانشگاه‌ها می‌توانند از این ظرفیت در راستای تحقق رونق تولید استفاده کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد با اشاره به وجود ظرفیت بسیار خوب شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد گفت: دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در صورت نیاز می توانند از ظرفیت آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد استفاده کنند چرا که پتانسیل موجود در دانشگاه شامل 11 هزار آزمایشگاه و 147 هزار تجهیزات آزمایشگاهی است.

* دانشگاه آزاد دارای 12 پژوهشکده و 131 مرکز تحقیقاتی است

وی افزود:  شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در حوزه مراکز تحقیقاتی دارای 12 پژوهشکده و 131 مرکز تحقیقاتی است که در راستای رفع نیاز های کشور در حال فعالیت هستند که در این بخش هم سایر دانشگاه ها در صورت نیاز می توانند از این مراکز استفاده کنند و هیچ گونه مانعی وجود ندارد.

* پایش برنامه علمی دانشگاه آزاد

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد تصریح کرد: یکی از اولویت‌های دانشگاه آزاد در دوره جدید فعالیت های آموزشی خود از طریق سامانه‌های پژوهشی به پایش برنامه علمی می‌پردازند که این کار براساس نیاز محلی - منطقه ای در حوزه های هنر و علوم پزشکی است.