تاریخ : 1398,سه شنبه 29 مرداد20:51
کد خبر : 324639 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

اولین تصاویر از گروگانگیری در برزیل

یک فرد مسلح 18 نفر را در یک اتوبوس در ریودوژانیرو برزیل گروگان گرفته است.پلیس در حال ذاکره با فرد مسلح است.

خبرنامه دانشجویان ایران: