تاریخ : 1398,پنجشنبه 31 مرداد03:50
کد خبر : 324841 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل مشخص شد‌

با رای شورای مرکزی جدید اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، سجاد اسدی به‌عنوان دبیر تشکیلات اتحادیه انتخاب شد.‌

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با رای منتخبین بیستمین شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، سجاد اسدی به‌عنوان دبیر تشکیلات اتحادیه انتخاب شد.‌

بنابراین گزارش در این جلسه حمزه دستیار به‌عنوان دبیر واحد سیاسی، زهرا ایزدی به‌عنوان دبیر واحد فرهنگی، الناز گازرانی به‌عنوان دبیر واحد مالی و تدارکات و مسئول خواهران، معین رضیئی به‌عنوان دبیر واحد پذیرش، سید ایمان احمدی به‌عنوان دبیر واحد آموزش و ‌حسین رجبی به‌عنوان دبیر واحد روابط عمومی انتخاب شدند.

گفتنی است پیام مرادی به‌عنوان قائم مقام تشکیلات، محمدرضا محمدی به‌عنوان قائم مقام واحد سیاسی و امیرحسین پناهی هم پیام مرادی به‌عنوان قائم مقام تشکیلات قائم مقام مالی و تدارکات‌ فعالیت خواهند کرد.

لازم به ذکر است، انتخابات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، ۱۸ مردادماه در حاشیه بیستمین نشست سالیانه اتحادیه برگزار شده بود.


کد خبرنگار : 38