تاریخ : 1398,سه شنبه 05 شهريور16:34
کد خبر : 325597 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

آغاز بررسی تخصیص ظرفیت‌های فراخوان ۹۸ جذب هیئت‌ علمی از امروز

براساس جدول زمانی فراخوان جذب هیئت علمی سال ۹۸، مرکز و نظارت و ارزیابی آموزش عالی از امروز پنجم شهریورماه تخصیص ظرفیت‌ها در جذب هیئت‌ علمی را بررسی می کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، براساس جدول زمانی فراخوان جذب هیئت علمی مرداد ماه ۹۸، مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی از امروز پنجم شهریورماه بررسی‌های لازم در زمینه تخصیص ظرفیت‌ها درجذب هیئت‌ علمی را انجام داده و این بررسی‌ها تا ۱۱ شهریور ماه ۹۸ آماده خواهد شد.

دانشگاه‌ها نیز از ۲۰ تا ۲۵ شهریورماه فرصت دارند که نیاز خود را با تأییدیه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی تطبیق دهند.

ثبت نام متقاضیان جذب هیئت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات تابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از ۲۶ شهریورماه آغاز شده و تا ۶ مهر ۹۸ ادامه خواهد داشت.

فرآیند رسیدگی در دانشگاه‌ها نیز از ۱۳ مهرماه آغاز و تا ۱۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

بررسی مرکز جذب و طرح پرونده ها در هیئت مرکزی جذب از ۱۴ دی‌ماه آغاز و تا ۲۹ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.