تاریخ : 1398,پنجشنبه 21 شهريور17:52
کد خبر : 327863 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

قابل توجه اعضای هیات علمی؛

۱۰ نکته مهم اصلاحیه استخدامی اعضای هیئت علمی در سال ۹۸ +جدول

حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی «۴۰ »سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد صرفا برای برخی از رشته های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی شود «۳۵ »سال تمام اعلام شد. همچنین استخدام عضو هیئت علمی مربی ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اصلاح و اخیرا تصویب شد. براساس این اصلاحات، ۴۱ مورد از ماده، تبصره و بند، آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسری اصلاح شده تا اساتید دانشگاه  توجه بیشتری نسبت به عملکرد و امتیازدهی خود داشته باشند. به طور مثال براساس اصلاح بندهای «ل» و «م» ماده ۴ آیین نامه؛ دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی برای مرتبه استادیاری و دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای مرتبه مربی صرفا برای برخی از رشته های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی شود، تایید شد. حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی «۴۰ »سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد صرفا برای برخی از رشته های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی شود «۳۵ »سال تمام اعلام شد. همچنین استخدام عضو هیئت علمی مربی ممنوع شد.

در ادامه ۱۰ مورد مهم این آیین نامه آمده است:

آیین نامه جذب هیات علمی


کد خبرنگار : 16