تاریخ : 1398,شنبه 30 شهريور18:22
کد خبر : 328971 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

بررسی درخواست دانشگاه پیام نور در خصوص مناطق این دانشگاه

درخواست دانشگاه پیام نور در خصوص مناطق این دانشگاه در چهار چوب سند آمایش آموزش عالی بررسی شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیست و دومین جلسه شورای معاونین ستاد علم وفناوری، به ریاست سعید رضا عاملی با حضور منصور کبگانیان قائم مقام و دبیر ستاد علم وفناوری در محل دبیرخانه شورای عالی نقلاب فرهنگی برگزار شد.

در بخش پیش از دستور این جلسه پیشنهادهایی پیرامون  سیاستگذاری در زمینه حمایت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌های مناطق محروم در جنوب کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء درباره این موضوع مقرر شد ستاد تمام ظرفیت‌های اسناد آمایش آموزش عالی را برای این منظور به کار بگیرد.

در ادامه جلسه درخواست دانشگاه پیام نور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص مناطق این دانشگاه در چارچوب سند آمایش آموزش عالی بررسی شد.

همچنین مقرر شد تصویب سیاست‌های اجرایی اشتغال دانش‌آموختگان در جلسه آتی شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نهایی شود.