تاریخ : 1398,چهارشنبه 24 مهر14:20
کد خبر : 331671 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

تجمع جریان اصلاح‌طلب دانشگاه تهران در حاشیه سخنرانی روحانی

جمعی از داتشجویان موسوم به جریان اصلاح‌طلب دانشگاه تهران در حاشیه سخنرانی امروز حسن روحانی تجمع کردند. این تجمع با استقبال کم دانشجویان روبرو شد.

خبرنامه دانشجویان ایران:

تجمع چپ‌های دانشگاه تهران در حاشیه سخنرانی روحانی

تجمع چپ‌های دانشگاه تهران در حاشیه سخنرانی روحانی

تجمع چپ‌های دانشگاه تهران در حاشیه سخنرانی روحانی

تجمع چپ‌های دانشگاه تهران در حاشیه سخنرانی روحانی