تاریخ : 1398,چهارشنبه 01 آبان15:53
کد خبر : 332433 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود شماره جدید نشریه برکت

شماره جدید نشریه برکت منتشر شد. این نشریه متعلق بهبسیج دانشجویی دانشگاه اراک است.

 به گزارش سرویس صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره جدید نشریه برکت منتشر شد. این نشریه متعلق بهبسیج دانشجویی دانشگاه اراک است.

این نشریه را ازاینجا دانلود کنید.