تاریخ : 1398,شنبه 09 آذر15:01
کد خبر : 336574 - سرویس خبری : زنان

گزارش تصویری سومین دوره نشست کوثرانه

سومین دوره نشست کوثرانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در قم برگزار شد. در این دوره افرادی مانند سینا کلهر، و ... به سخنرانی در حوزه زنان و خانواده پرداختند.

خبرنامه دانشجویان ایران:


کد خبرنگار : 88