تاریخ : 1398,سه شنبه 12 آذر05:41
کد خبر : 336962 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

واکنش جالب دانشجویان دانشگاه تبریز درپی عدم کاندیداتوری لاریجانی

دانشجویان عضو تحکیم وحدت دانشگاه تبریز امروز در واکنش به کاندیدا نشدن لاریجانی در مجلس در دانشگاه شیرینی پخش کردند.

خبرنامه دانشجویان ایران:

واکنش جالب دانشجویان دانشگاه تبریز درپی عدم کاندیداتوری لاریجانی

واکنش جالب دانشجویان دانشگاه تبریز درپی عدم کاندیداتوری لاریجانی


کد خبرنگار : 38