تاریخ : 1398,دوشنبه 30 دي17:32
کد خبر : 342917 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

امیرحسن غفاریان؛

پاسخ رهبری متفاوت بود

آیا دستاورد بی‌نظیر پدیده حاج قاسم توسط اتفاقات پس از سقوط هواپیما رو به نابودی رفت و دشمن توانست بازی باخته را پیروز شود؟! پاسخ رهبری در خطبه‌های نماز جمعه با همه تفاوت داشت.

خبرنامه دانشجویان ایران: امیرحسین غفاریان*//  پس از گذشت تقریبا سه روز از ایراد خطبه های نماز جمعه، معرکه تحلیل های مختلف آغاز شد.

تحلیل هایی از لایه رسانه تا راهبردهای سیاسی و دست آوردهای اجتماعی و .... اما جای خالی یک حرف به نظر خیلی احساس می شد. پاسخ مشخص امام به گره ذهنی امت در خطبه ها چه بود؟ سوالی که مدت ها گروه های مختلف دغدغه مند انقلاب را به خود مشغول کرده بود." آیا دست آورد بی نظیر پدیده حاج قاسم توسط اتفاقات پس از سقوط هواپیما رو به نابودی رفت و دشمن توانست بازی باخته را پیروز شود؟"

دسته ای از امت، متحیر قافله را باخته بودند و عموم دیگر نیز توصیه به اصلی- فرعی کردن قضایا داشتند مثل قصه کهریزک در 88. اما پاسخ امام با همه حرف ها تفاوت داشت. چیزی که کمتر در متن ها به چشم آمد و تا حدی مورد غفلت قرار گرفت. ایشان پدیده حاج قاسم- از شهادت تا تشییع و ... - و سیلی اولیه موشکی ایران را ایام الله خواندند. مهم ترین دست اورد این نگاه تمییز جنس این پدیده از و اتفاقات هواپیما و .... بود.

با این نگاه راهبردی جنس دو پدیده اجتماعی به وقوع پیوسته اساسا شبیه به هم نبودند و تنها نزدیکی زمان آن دو، انسان را در تشخیص و شناخت به اشتباه می اندازد. اصلا بحث اصل و فرع مطرح نیست. در اصل و فرع هر دو مساله از یک جنس اند؛ اما با یک راهبرد سیاسی باید بین اصل و فرع اولویت قائل شد.

اما پدیده حاج قاسم و سیلی بعدی ایران «ایام الله» است که با تعظیم شعائر الله راه خود را در تاریخ می یابد و جریان حق را از سنگلاخ سخت حوادث این دوران عبور می دهد. دیگر ضریب رسانه ای اتفاقات پس از سقوط یا میزان شلوغی آمده به خیابان برای عقده گشایی و... اساسا قابل قیاس با پدیده حاج قاسم نیست.

در نظام شناختی و محاسباتی مثل بنده ای خیلی فرق است میان آنکه در تحلیل دو پدیده نسبتا مخالف اجتماعی، بتوانم جریان اصلی جامعه را از جریان فرعی آن تشخیص دهم و واکنش های خود را متناسب با آن تنظیم نمایم یا آنکه پدیده ای را "ایام الله" بدانم و دیگری را نه.

اینکه به دنبال رسیدن خبری از "بچه های بالا" باشیم در باب پیدا کردن یک نفوذی صاحب منصب یا تحلیل های فنی از احتمال هک شدن سامانه ها همه و همه وابسته به نوع نگاه به مساله است. نوع نگاه به مساله است که تعیین می کند پس از عبور از نیل به فکر زنده نگاه داشتن ایام الله باشیم یا توجیه خطای محتمل انسانی بیچاره ای از ال موسی در پس رود. حال بستر رودخانه خراب بوده یا مومنی از ال موسی دل در گرو فرعونیان داشته است. ایا ستاد کل عبور از رود همه چیز را دقیقا به همه درست اطلاع داده یا خیر؟ با این نگاه دیگر مساله این چیزها نیست که همه هست اما مساله نیست چه اینکه سامری هم در ال موسی از رود عبور می کند.

روایت ما و دوهفته گذشته به همین خنده داری نقل است که دیدیم، "عبور از نیل سوتی های عده ای بعد نیل". این دقیقا همان کاری بود که امام در خطبه های نماز جمعه رقم زد. تنظیم مجدد دستگاه محاسباتی ملت. حال که امام امتحان خود را پس داد نوبت امت است در تذکار ایام الله در روزه و سالهای آینده

پ.ن. 1: این تحلیل منافاتی با جست و جوی و حقیقت یابی و مواخذه مقامات مسئول خصوصا واکنش های دولت، ستاد کل و شورای عالی امنیت ملی و ... پیرامون اتفاقات سانحه ندارد.

پ.ن.2: بار دیگر ظرفیت نماز جمعه عیان شد و صد اه و ناله از کیفیت نمازها و خطبه ها که هزاران حیف، اینچنین ابزار موثری با حداقل کارآمدی استفاده می گردد. مگر نه اینکه ائمه جمعه نمایندگان ولی فقیه اند در قوم خود؟

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت