تاریخ : 1398,چهارشنبه 30 بهمن12:29
کد خبر : 345983 - سرویس خبری : آخرین اخبار ورزشی

سرمربی والیبال کاله از سازمان لیگ شاکی است

بهروز عطایی از سازمان لیگ فدراسیون والیبال حسابی شاکی است. چرا که سازمان لیگ با اینکه پیام خراسان را از جدول تیم های لیگ برتری حذف کرده اما هیچ ابلاغ کتبی به باشگاه ها نداده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مهری رنجبر:همین مساله حداقل کاله را که امروز با تیم مشهدی در هفته هفدهم بازی دارد، بلاتکلیف گذاشته است. بایت همین بهروز عطایی سرمربی کاله دیروز و پریروز تیمش را با تمرین برای بازی امروز آماده کرده و حتی بازیکنانش از دیشب برای بازی امروز به اردو برده است.   او می گوید:« هیچ نامه رسمی از سازمان لیگ به باشگاه ما نیامده که حذف تیم پیام مشهد را رسما اطلاع دهد، به همین خاطر ما اساس را بر برگزاری بازی گذاشته ایم ، من دوشنبه و دیروز تیمم را برای بازی امروز تمرین داده ا م و حتی دیشب هم به اردو رفتیم و امروز هم ساعت 3 بامداد وارد سالن می شویم ،اگر بازی برگزار شد که ما مشکلی نداریم  ،اگر برگزار نشد هم هیچ.» سرمربی تیم والیبال کاله را نرسیدن نامه رسمی شاکی کرده :« سازمان لیگ در تصمیم چند گانگی دارد و من هم بابت همین مساله شاکی هستم  وگرنه مشهد اختیار تیمش را دارد و جزو خواسته های من نیست . من فقط باید بدانم،امروز بازی دارم یا نه؟اگر بدانم بازی ندارم ،روند تمرین تیمم را برای یک هفته دیگر تنظیم می کنم نه امروز.»

عطایی تقاضای ابلاغ  حذف رسمی تیم پیام را خواسته زیادی نمی داند:« ما تنها تقاضای ابلاغ رسمی این قضیه را داریم. در حالی که سازمان لیگ تنها به این مساله اکتفا می کند که خبر در سایت فدراسیون منتشر شده است. من مربی تیمم هستم و باید کارهیا فنی تیم را انجام دهم کارهای سازماندهی باشگاه به عهده مسئولان باشگاه است و کارهای اداری هم مسئول اداری دارد . من تنها باید بدانم تکلیف بازی امروز تیم من چه می شود.»

او انتشار خبرحذف تیم پیام مشهد در سایت فدراسیون را کافی نمی داند:« سازمان لیگ فدراسیون والیبال هیچ نامه رسمی درباره این مساله نداده و تنها خبر حذف پیام در سایت فدراسیون اعلام شده است. در حالی که نامه باید ابلاغ شود چرا که شاید من دسترسی به سایت نداشته باشم ،آن وقت تکلیف من چه می شود؟» البته سرمربی کاله ندادن نامه رسمی را به بلاتکلیفی سازمان لیگ هم ربط می دهد:« اینکه سازمان لیگ نامه رسمی به باشگاه ها نداده نشان می دهد که سازمان لیگ هنوز نمی داند  بازی برگزار می شود یا نه؟ یعنی اگر پیام خراسان بدهی اش را واریز کند ،بازی برگزار می شود. اتفاقی که خیلی غیر متعارف است.»

او این مساله را زیبنده فدراسیون المپیکی نمی داند:« این مساله زیبنده یک فدراسیون المپیکی نیست. وقتی والیبال ما جزو 12 تیم المپیکی است و بین تیم های قدرتمند دنیا قد علم کرده ،نباید این مسائل پیش پا افتاده داشته باشد بلکه باید لیگش هم در سطح لیگ های برتر دنیا باشد.»