تاریخ : 1398,شنبه 10 اسفند16:47
کد خبر : 347268 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دورکاری تمام پرسنل دانشگاه پیام نور

تا پایان هفته آتی ۱۴ اسفندماه با هماهنگی مدیرذیربط وارائه مدرک معتبراز پزشک متخصص می توانند به صورت دورکاری وظایف محوله را انجام داده و نیازی به حضور فیزیکی آنها نخواهدبود.

خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشگاه پیام نور، حسن علیزاده افزود: با توجه به صحبت های وزیر بهداشت و به منظور پیشگیری از ابتلای همکاران دارای بیماری های زمینه ای، تمام همکاران علمی و اداری دانشگاه پیام نور سراسر کشور که دارای بیماری های زمینه ای تنفسی، ریوی، دیابت و آسم، بیماری های خاص هستند و همچنین بانوان باردار، تا پایان هفته آتی ۱۴ اسفندماه با هماهنگی مدیرذیربط وارائه مدرک معتبراز پزشک متخصص می توانند به صورت دورکاری وظایف محوله را انجام داده و نیازی به حضور فیزیکی آنها نخواهدبود.

ضمنا مدارک مثبته پس از پایان دور کاری توسط پزشک معتمد دانشگاه بررسی و تایید می شود.