تاریخ : 1398,پنجشنبه 22 اسفند16:11
کد خبر : 348676 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

در خانه بمانید؛ ویروس کرونا در کمین است!

در خانه بمانید؛ ویروس کرونا در کمین است!

خبرنامه دانشجویان ایران:

کاریکاتور:: در خانه بمانید؛ ویروس کرونا در کمین است!


کد خبرنگار : 16