تاریخ : 1399,چهارشنبه 06 فروردين18:54
کد خبر : 350096 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

اینفوگرافیک:: کدام رادار ایرانی جنگنده امریکایی را شناسایی کرد؟

کدام رادار ایرانی جنگنده امریکایی را شناسایی کرد؟

خبرنامه دانشجویان ایران:

اینفوگرافیک:: کدام رادار ایرانی جنگنده امریکایی را شناسایی کرد؟