گروه های خبری
آرشیو
  • عالمان اهل سنت نسبت به موعود آخر الزمان و بر اینکه این موعود از تبار پیامبر است تاکید دارند ولی اینکه آیا این موعود به دنیا آمده است یا نه، اختلاف دارند.