گروه های خبری
آرشیو
  • کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.
  • مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل
  • مهندسی مکانیک - دینامیک کنترل و ارتعاشات
  • مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  • مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور
  • مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری
  • مهندسی نقشه برداری - ژئودزی
  • مهندسی عمران - سواحل بنادروسازه های دریایی