گروه های خبری
آرشیو
  • برای دانش آموختگان پزشکی؛
    آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت‌های عملی تشخیصی درمانی اول تیرماه ۹۸ برگزار می شود.
  • با اعلام زمان جدید؛
    مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی را اعلام کرد.