گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و پنجاه و دو؛
    «دنیای قشنگ نو»؛ وقتی که خانواده و عشق می‌میرد!
    انسان در دنیای جدید چیزی جز موجودی لذت‌طلب و عاری از اندیشه مستقل نخواهد بود. دولت جهانی در دنیای قشنگ جدید سعی می‌کند با ایجاد چنین شرایطی جهان را در وضعیت صلح پایدار قرار دهد که در آن همه انسان‌ها احساس خوشبختی دارند و هرآنچه طلب می‌کنند در کمترین زمان با کمترین...