گروه های خبری
یادداشت
آرشیو
  • «خبرنامه دانشجویان ایران» چند فایل کاربردی آموزش رسانه را منتشر کرد؛
    ۳ پیشنهاد ویژه برای دانشجویان عاشق خبرنگاری +دانلود
    در تشکل‌های دانشجویی این علاقه بیشتر از دیگر دانشجویان به کار خبر و انعکاس رویدادهای دانشگاهی دیده می‌شود، که این خود مستلزم فراگیری الفبای کار خبر است. «خبرنامه دانشجویان ایران» به بهانه روز خبرنگار سه بسته پیشنهادی آموزش رسانه را در یک جدول قرار داده است.