گروه های خبری
آرشیو
  • همزمان با فرارسیدن محرم بازار حمله به عقاید عاشورایی مردم اوج گرفته است؛
    وز وز مخالفان عاشورا در کلام آقامرتضی تهرانی
    به گوش من رسیده عاشورا که می‌شود وز وز دشمنان خدا بلند می‍‍شود که این خرج‌هایی که می‌کنید را به فقرا بدهید. پاسخ این است که به فقرا هم می‌دهیم ، اما این جلسات هم از واجبات است. مجالس روضه و تبلیغ منسوب به معصومین و مصائب آن ها مستحب نیست، این ها واجب است .