گروه های خبری
آرشیو
  • در گفتگوی یکی از دانشجویان دکتری با «خبرنامه دانشجویان ایران» بررسی شد؛
    فرصت مطالعاتی، فرصتی که از دست می‌رود +سند
    امری که در این میان بسیار مهم است تعهدی است که این سازمان به دانشجویان داده، اما اکنون تعهد خود را به صورت یک طرفه لغو و سهم بورس اهدایی را به ۴۰ درصد کاهش داده است. این درصورتی که دانشجویان برای حضور در دانشگاه های خارجی برنامه ریزی کرده اند.