گروه های خبری
آرشیو
  • با پیگیری های قرار گاه نور بسیج دانشجویی و ستاد اربعین دانشجویان، امکان حضور خواهران در برنامه پیاده روی اربعین مهیا شد .
  • جلسه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با حضور مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، رئیس سازمان بسیج دانشجویی و نماینده ستاد مرکزی اربعین برگزار شد.
  • مسئول قرارگاه نور بسیج دانشجویی جزئیات اعزام دانشجویان به پیاده‌روی اربعین را اعلام کرد.
  • خبرنامه دانشجویان ایران: ستاد اربعین دانشجویی با معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، نشست هم اندیشی برگزار می‌کند.