گروه های خبری
آرشیو
  • یک سرهنگ ارتش امارات که اخیراً از فسادهای مالی امرای ارتش این کشور پرده برداشته بود بازداشت شده اما محل بازداشت وی مشخص نیست.
  • تورهای مسافرتی آفری