گروه های خبری
آرشیو
  • اقدامات «آتش به اختیار» دانشجویان در مناطق محروم؛
    برنامه ۳۵ گروه جهادی دانشجویی برای تابستان ۹۶ +جدول
    این «اقدامات خودجوش فرهنگی» آنجا ارزش پیدا می کند که این دانشجویان نه تنها مزدی بابت خدمات خود دریافت نمی کنند بلکه گاها کمک های نقدی و غیرنقدی خود را آشکارا یا پنهان به مسئولین اردو می رسانند تا در امور مربوط به اردو خللی پیش نیاید.