گروه های خبری
آرشیو
  • ائمه جمعه خرمشهر و آبادان در حال کمک به مردم سیل‌زده
    ائمه جمعه خرمشهر و آبادان در حال کمک به مردم سیل‌زده اروندکنار
  • در ادامه فعالیت گروه جهادی در مناطق محروم اروند کنار، چرخ های اهدا شده توسط گروه جهادی به دو خانواده بی سرپرست و کم بضاعت
  • حضور محمود احمدی نژاد در یادمان شهدای عملیات والفجر هشت(منطقه اروند)