گروه های خبری
آرشیو
  • مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم گفت:تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی مدارس قم گرفته نشده و مدارس قم تعطیل نیست.
  • استاندار قم با بیان اینکه دانشگاه‌ها پشتوانه‌ ایده پردازی و تصمیم سازی برای دولت هستند گفت: باید در جلسات تخصصی از صاحب نظران دانشگاهی استفاده شود.
  • روایت تکان‌دهنده از محرومیت در قم در نامه دانشجویان جهادی به استاندار؛
    دو سال است آب لوله کشی در یک روستا قطع شده!/ اعتماد به نظام آسان به دست نیامده است
    در همان روستا شرکت انتقال لوله های نفت وجود دارد، آن شرکت با آن همه منابع مالی و امکانات بروز منشاء خیر و برکتی نشده است با اینکه برای شرکت نفت تامین آب منطقه کاری بس سهل و آسان است. دهیار روستا مجبور است برای حفر چاه از مردم پول طلب کند، بخش دار مرکزی می‌گوید پیگیر...