گروه های خبری
آرشیو
  • مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت؛
    مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت از رشد کمی و کیفی نشریات دانشجویی طی چند سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۷۰۰ نشریه فعال در دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم.
  • مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت از تدوین شیوه‌نامه حمایت مالی نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: این شیوه‌نامه تا اندازه زیادی به ارتقاء کمک‌های مالی به نشریات خواهد انجامید.