گروه های خبری
آرشیو
  • معرفی کتاب «۹۷۶ روز در پس کوچه‌های اروپا»/ ۴
    سفری به اعماق فرنگ/ در بلژیک چگونه قانون را دور می‌زنند؟!
    بنا به گفته نویسنده این کتاب؛ آرمان شهر بودن اروپا و چرایی ایجاد این تصور از آن و چرایی ایجاد این حس در ذهن بسیاری از مردم مبنی بر اینکه اروپا سرزمین موعود برای زندگی است، از دیگر موضوعاتی است که در این یادداشت‌ها به آن توجه شده است.