گروه های خبری
آرشیو
  • وزیر علوم بر لزوم ورود بنیاد علمی اکو به حوزه‌های اجرای پروژه‌های مشترک، انتقال فناوری، تبادل دانشمندان و دانشجویان و بهره‌مندی از تجارب سایر سازمان‌های منطقه‌ای تاکید کرد.
  • معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:آمادگی داریم که تجربیات فناورانه ایران را در حوزه های مختلف فناوری به شرکت های اوگاندایی منتقل کنیم.
  • اولین جلسه کمیته انتقال فناوری تشکیل و مقرر شد زمینه ایجاد دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی فراهم شود.
  • تورهای مسافرتی آفری