گروه های خبری
آرشیو
  • کارگاه مشترک ایران و اتحادیه اروپا در حوزه ایمنی هسته ای با تمرکز بر کنوانسیون مشترک سوخت مصرفی و پسماند رادیواکتیو در وین برگزار شد.
  • حجت‌الله صالحی دارای دکترای تخصصی از دانشگاه علوم و تکنولوژی چین و دانشجوی نمونه دانشگاه‌های خارج از کشور و دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف بوده است.