گروه های خبری
آرشیو
  • عماد افروغ در گفتگویی مطرح کرد:
    دانشگاه‌ها بیشتر از اینکه دارالعلم باشند دارالتجاره هستند
    افروغ گفت: دانشگاه به دلیل فقدان رابطه دیالکتیک با جامعه و نیاز‌های واقعی آن، خود از درون تجاری و پولی و کالایی شده است. اتفاقا اگر شکل طبیعی قدرت مانور نداشته باشد شکل غیرطبیعی قدرت مانور پیدا می‌کند که کرده است. دانشگاه ما هم‌اکنون بیشتر مروج علم دیگران است.