گروه های خبری
آرشیو
  • استاندار قم با بیان اینکه دانشگاه‌ها پشتوانه‌ ایده پردازی و تصمیم سازی برای دولت هستند گفت: باید در جلسات تخصصی از صاحب نظران دانشگاهی استفاده شود.