گروه های خبری
آرشیو
 • وحید ماجد؛
  تزلزل پایه‌های علمی «موافقتنامه پاریس»
  با توجه به دلایل بروز تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن، دو رویکرد کلی تخفیف و انطباق نسبت به آن وجود دارد. رویکرد انطباق همان پذیرش واقعیت موجود درخصوص غیراقلیم و عدم‌ تاثیرگذاری فعالیت‌ انسانی بر بروز یا جلوگیری از آن است که دلالت بر رفتار منفعلانه دارد. رویکرد تخفیف بر...
 • به نام مردم، به کام غرب؛
  توافق در پاریس، آلودگی در تهران
  سازمان حفاظت از محیط زیست با فاصله گرفتن از دغدغه‌های اصلی مردم مانند آلودگی هوا سرگرم اجرا کردن موافقت‌نامه‌های بین المللی در حوزه ی تغییرات آب و هوایی مانند توافق پاریس است که در خوش بینانه ترین حالت هیچ تناسبی با منافع ملت ایران ندارد.
 • مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در نامه ای به شورای نگهبان پیرامون پذیرش توافق نامه پاریس هشدار داد.
 • بهروز کلاته
  توافقنامه پاریس؛ زنجیری که دولت به پای کشور می‌بندد
  آنچه توافقنامه پاریس موسوم به COP21 بیان می کند تقریبا مشابه پیمان کیوتو است. دولت ایران در شرایطی این توافقنامه را تصویب کرده و برای خود الزام آور کرده است که این توافقنامه در سطح بین المللی الزام آور نیست و از طرفی دولت آمریکا به عنوان عنصر حامی این توافقنامه آن...
 • تورهای مسافرتی آفری
 • <