گروه های خبری
آرشیو
  • جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نامه ای خطاب به استاندار؛
    صرفا گزارش محوری نمی تواند خدمات انجام شده را آنگونه که هست پوشش دهد و لهذا یکی از راههای روشنگری و دفاع از عملکرد، قطعا حضور در بین دانشجویان و دانشگاهیان است.
  • تورهای مسافرتی آفری