گروه های خبری
آرشیو
  • گزارشی از وضعیت رفاه و معیشت ایران در عصر پهلوی؛
    اقتصاد و توسعه ایران دهه ۵۰ به روایت اسناد
    در این مجال، بریده کتاب‌هایی نه از تاریخ‌نویسان انقلابی، بلکه از کتب تاریخ‌دان‌های غیر ایرانی و کسانی که تفکرات آنها نسبتی با جمهوری اسلامی ندارد ارائه می‌شود. این بریده کتاب‌ها تنها از دو کتاب و نوشته «یرواند آبراهامیان» و «جان فوران» اساتید دانشگاه‌های آمریکا و...