گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و پنجاه و چهار؛
    «کوری»؛ مرگ انسانیت در جامعه مدرن صنعتی!
    «کوری» مرگ احساسات و عواطف را در جامعه مدرن به تصویر می‌کشد. تلاش برای بقا و ارضا نیازهای اولیه چون نیاز به غذا و نیاز جنسی، به هر شکل ممکن و به بهای زیرپا گذاشتن اخلاق از دیگر موضوعاتی است که ساراماگو به وسیله اتفاقات قرنطینه روایت می‌کند.