گروه های خبری
آرشیو
  • معرفی کتاب «جزء از کل»/ ۷
    ما و چهره واقعی انسان‌ها!/ جهان در نگاه یک پدر و پسر
    در قسمتی از این کتاب آمده: «مردم می‌گن شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیره، ولی اغلب این نقابه که بدون تغییر باقی می‌مونه و نه شخصیت، و در زیر این نقاب غیرقابل تغییر موجودی هست که دیوانه‌وار در حال تکامله و به شکل غیر قابل کنترلی ماهیتش تغییر می‌کنه.»
  • تورهای مسافرتی آفری